facebook
youtube

Dokumentacja Techniczna na przebudowę ulicy Wczasowej w m. Bydlino

Wszelkie uwagi i opinie do załączonej dokumentacji proszę składać w siedzibie Gminy Słupsk lub drogą meilową na adres iwonab@gminaslupsk.pl do dnia 16.02.2018r

Pliki do pobrania:
- plan PB1 -więcej...
- plan PB2 -więcej...
- plan PB3 -więcej...