facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk przypomina, iż dnia 15.03.2018 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

 

Wpłat ww. należności można dokonać w formie przelewu na indywidualne konta podatników przypisane do danej decyzji wymiarowej, w kasie Urzędu Gminy w Słupsku (w godz. 8.00 - 15.00) lub bezpośrednio u inkasenta (sołtysa) danej miejscowości.