facebook
youtube

Wójt Gminy informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany instalacji grzewczych opalanych paliwem stałym (węglem, koksem) na instalacje grzewcze opalane: pelletem, gazem, olejem opałowym, pompy ciepła , energią elektryczną.

Dofinansowanie wynosi do 35% jednak nie więcej niż :

- 6.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,

- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,

- pompy ciepła –10.000 zł na jedno źródło ciepła,

- 1.000zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.

Konkurs adresowany jest do osób prywatnych, nabór wniosków rozpoczyna się 19.03.2018 r. i potrwa do 16.04.2018 r. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dnia 13 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A). O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Więcej informacji:

Regulamin: tutaj...
Zarządzenie: tutaj...

Wniosek: tutaj...

Uchwała: tutaj...