facebook
youtube

Od 14 maja br. do 26 czerwca br. przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna adresowana dla mieszkańców Gminy Słupsk, której tematem przewodnim będzie prawidłowa segregacja odpadów komunalnych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 14 maja br. w świetlicy w Siemianicach, a kolejne zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Harmonogram -do pobrania...