facebook
youtube

Gminny Polonez na 100-lecie Odzyskania Niepodległości – jest jedną ze wspólnych inicjatyw zaplanowanych przez placówki edukacyjne w Gminie Słupsk. Uczniowie szkół wspólnie zatańczą reprezentacyjny polski taniec narodowy, jakim jest polonez.
 

We wtorek 19 czerwca o godzinie 09:30 na płycie boiska KS Szansa w Siemianicach uczniowie gminnych szkół wspólnie zatańczą dla Niepodległej. Polonez na 100.lecie Odzyskania Niepodległości to niezwykłe przedsięwzięcie, które uczci tak ważną dla nas rocznicę i będzie niezapomnianym wydarzeniem integrującym uczniów, nauczycieli, rodziców i lokalną społeczność. Pierwowzorem poloneza był taniec pieszy pochodzenia ludowego, tańczony najpierw wśród ludu, znany w swym pierwowzorze – chmielowym, „chodzony” z drugiej połowy XVI i początku XVII wieku, z czasem przyjął się na dworach magnackich. Na dworach królów polskich polonez stanowił element ceremoniału dworskiego. Tańczony był na rozpoczęcie balów, również obecnie rozpoczyna niektóre imprezy, dla podkreślenia ich uroczystego charakteru. My natomiast zatańczymy, aby zamanifestować nasz patriotyzm oraz szacunek dla polskiej tradycji i historii.