facebook
youtube

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Termin rekrutacji został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.

Powiat Słupski zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniem uczestnika projektu i deklaracją uczestnictwa w szkoleniu/kursie) oraz przesłanie pocztą/osobiste dostarczenie w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 01 do dnia 31 sierpnia 2018 roku do godz.15.00 z dopiskiem:

„Nabór na kurs/szkolenie dla dorosłych – uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”

 

Wszelkich informacji dot. szkoleń i kursów udziela Starostwo Powiatowe w Słupsku, tel. 59 841 85 78 , lub mailowo: inwestycje@powiat.slupsk.pl;

 

Wydłużenie terminu rekrutacji: więcej...

 

Pliki do pobrania:

- tabela kursów i szkoleń: więcej...

- regulamin rekrutacji: więcej...

- formularz zgłoszeniowy: więcej...

- deklaracja uczestnictwa: więcej...

- oświadczenie uczestnika projektu: więcej...