facebook
youtube

W dniu 6.07.2018 r. dokładnie w samo południe na środku mostu w Łosinie (gm. Kobylnica) nastąpiło oficjale podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Kobylnica oraz Gminą Słupsk na przebudowę przedmiotowego mostu.

W dniu 6.07.2018 r. dokładnie w samo południe na środku mostu w Łosinie (gm. Kobylnica) nastąpiło oficjale podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Kobylnica oraz Gminą Słupsk na sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Słupi w Łosinie”.

Zgodnie z podpisaną umową Gmina Słupsk udzieli Gminie Kobylnica pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2019 w wysokości do 36,6 % poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji, łącznie w wyborem wykonawcy należy do Gminy Kobylnica. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 746 000,00 zł. Jak podkreśliła Pani Wójt podczas konferencji prasowej, mimo że inwestycja w całości znajduje się w Gminie Kobylnica, to Gmina Słupsk jako bezpośredni sąsiad planowanego zadania, jest zobowiązana udzielenia pomocy na realizację inwestycji ponieważ będzie służyła ona również mieszkańcom Gminy Słupsk.