facebook
youtube

Wydłużenie terminu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego".

Pliki do pobrania:
- informacja o wydłużeniu terminu naboru na szkolenia -więcej...
- regulamin szkoleń -więcej...
- załącznik 1 -więcej...
- załącznik 2 -więcej...
- załącznik 3 -więcej...