facebook
youtube

30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków uchwalonych przez zebranie wiejskie, zawierających wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:

  • wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru
  • zawierający szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięcia, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2019 wskazana w niniejszej informacji.

Szczegóły w pliku załącznika -więcej...