facebook
youtube

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zwraca się z zaproszeniem przesłania oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na naukowym tłumaczeniu pisemnym z języka niemieckiego ( pismo gotyckie) na język polski książki autorstwa Urlicha Jahna pt „Hexenwesen und Zauberei in Pommern", Stettin 1886 oraz innych artykułów z zakresu etnografii z czasopism niemieckojęzycznych.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski." w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Link do ogłoszenia:tutaj...