facebook
youtube

Gmina Słupsk w imieniu Zamawiającego Parafii Bruskowo Wielkie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bruskowo Wielkie 36, 76-206 Słupsk, NIP 8393104633, Regon 770696577 umieściła ogłoszenie na wyłonienie wykonawcy:

Na usługę: konserwacja i restauracja instrumentu organowego wraz z szafą organową w kościele w Swołowie pw. Wniebowzięcia NMP, Parafia Bruskowo Wielkie w ramach Projektu: „Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski." w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

link do strony ogłoszenia:tutaj...