facebook
youtube

W dniu dzisiejszym odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Seniorów Gminy Słupsk.

W jej skład wchodzą:

1. Bogdan Czerwiński Przewodniczący Rady
2. Jerzy Gastół Wiceprzewodniczący
3. Wanda Bownik Sekretarz
4. Marianna Kołodziejska
5. Anna Zub
6. Irena Rajszczak
7. Jolanta Jankowska
8. Barbara Snella
9. Czesława Markiewicz
10. Anna Łuszcz
11. Andrzej Kalinowski
12. Ewa Trapp
13. Zdzisław Szczegielniak
14. Teresa Ostrycharz
15. Janina Kliszcz

Ma ona służyć jako organ doradczy władz Gminy oraz aktywizujący seniorów w Gminie Słupsk.