facebook
youtube

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących zmian do Statutu Gminy Słupsk. Prosimy o zapoznanie się z zawartością oraz przesłanie ewentualnych uwag na adres bozenaj@gminaslupsk.pl, pozostawienie informacji w sekretariacie Urzędu Gminy bądź wysyłkę tradycyjną pocztą na wyznaczonym formularzu dostępnym w pliku załącznika.

Pliki do pobrania:
- zarządzenie -więcej...
- ogłoszenie o konsultacjach -więcej...
- projekt uchwały -więcej...
- formularz uwag -więcej...
- Biuletyn Informacji Publicznej -więcej...