facebook
youtube

Informujemy, że w dniu 20.09.2018 r. partner wiodący Gmina Dębnica Kaszubska  podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego  na dofinasowanie projektu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Dębnica Kaszubska, Ustka, Kobylnica, Damnica, spółkami GTBS, ZGK Jezierzyce oraz  Stowarzyszeniem.

W ramach projektu Gmina  Słupsk zrealizuje budowę  instalacji fotowoltaicznych na obiektach szkół w Wrześciu, Włynkówku, Głobinie, Siemianicach oraz budynkach Urzędu Gminy i budynku socjalnego w Krzemienicy.  Łączna moc instalacji która zostanie zrealizowane w ramach projektu w Gminie Słupsk  wyniesie 145,24 kW w tym instalacje spółki GTBS oraz ZGK Jezierzyce 57,75 kW. Łączna wartość projektu wynosi 12 100 238,10 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 9 495 273,93 zł.