facebook
youtube

Serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki Gminy Słupsk na spotkanie w dniu 17 października o godz. 17.00 do sali nr 105 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach,

które dotyczyć będzie profilaktyki raka piersi. Spotkanie poprowadzi wykwalifikowana w tym temacie położna i będzie miało na celu przybliżenie Paniom jak ważna jest samokontrola piersi oraz regularne wykonywanie badania mammograficznego. Spotkanie potrwa ok. 45 minut, podczas którego wykorzystywane będą fantomy piersi do nauki samobadania.

Serdzecznie zapraszamy!