facebook
youtube

W listopadzie rozpoczęła się realizacja dwóch innowacji pedagogicznych skierowanych do dzieci sześcioletnich.

1.Innowacja „Zabawy z komputerem i tablicą interaktywną" obejmuje zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem komputera i tablicy interaktywnej. Została opracowana w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły, a także podniesienia jakości pracy i stworzenia optymalnych warunków do właściwego rozwoju dzieci. Komputer i tablica interaktywna, to nowoczesne narzędzia edukacyjne o różnych możliwościach zastosowań. Ułatwiają naukę i stwarzają możliwość edukacji poprzez zabawę. Podczas zajęć z komputerem i tablicą interaktywną, dzieci będą zdobywały nowe wiadomości i umiejętności.
2.Innowacja pedagogiczna „Uczę się i rozwijam przez ruch" - ćwiczenia integrujące INPP dla szkół  jest to metodą terapeutyczną opracowaną w Instytucie Neuropsychologii w Chester w Wielkiej Brytanii. Opiera się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje dziecko podczas pierwszego roku życia. Celem innowacji jest poprawa ogólnej sprawności ruchowej, motoryki małej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości  na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego.