facebook
youtube

5 grudnia br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy podczas uroczystości wręczono Honorowe Statuetki Starosty Słupskiego "Daję Radość".

Jedną z tych statuetek otrzymała nasza mieszkanka Pani Elżbieta Wróbel  za zajęcia z grupą młodzieży niepełnosprawnej z Głobina, za organizację  wielorakich zajęć plastycznych i otwarcie na to, co nowe i nieznane. Za skuteczną walkę o godność osób, które nie muszą być wykluczone społecznie.