facebook
youtube

Z dniem 1 lutego 2019 r. Gmina Słupsk rozpoczyna coroczną rekrutację wniosków w programie, "Instalacje OZE w Gminie Słupsk”. 

Z dniem 1 lutego 2019 r. Gmina Słupsk rozpoczyna coroczną rekrutację wniosków w programie, "Instalacje OZE w Gminie Słupsk”. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, instytucje, które są właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Słupsk. Przedmiotem dofinansowania jest zwrot kosztów zakupu i montażu:

- instalacji paneli fotowoltaicznych,

- instalacji pomp ciepła typu powietrze woda do centralnej wody użytkowej,

- instalacji kolektorów słonecznych.

na budynku mieszkalnym w wysokości 50% tych kosztów jednak nie więcej niż 5.000 zł na budynek.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również wspólnoty mieszkaniowe na cel wykonania przyłącza gazowego do nieruchomości i rozprowadzenie instalacji gazowej po nieruchomości.

Poziom dofinansowania dla jednej wspólnoty mieszkaniowej wynosi: 80 % , jednak nie więcej niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na budynek.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dnia 30 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A). Wzór wniosku jest dostępny do pobrania wraz z regulaminem dofinansowania na stronie Urzędu Gminy. Budżet programu jest ograniczony w związku z powyższym o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

Wniosek - tutaj...

Uchwała - tutaj...