facebook
youtube

Choinki będą odbierane z terenu Gminy Słupsk przez firmy wywozowe: PGK Słupsk i SOMMER.

Odbiór odbędzie się wraz z frakcją BIO zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów -więcej...

Proszę aby choinki były ustawiane przy pojemnikach na odpady.

W przypadku wspólnot, budynków wielolokalowych prosimy o składowanie choinek przy altanach śmietniskowych.