facebook
youtube

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupsk.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do:

  • publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 13/2019 Wójta Gminy Słupsk z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Załącznik - zarządzenie 13/2019 -więcej...

Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do:

  • publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2018 roku przez Radę Gminy Słupsk pozostają aktualne i są zawarte w uchwale Rady Gminy Słupsk nr XXXVIII/503/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Załącznik - uchwała XXXVIII/503/2018 -więcej...