facebook
youtube

Przedsiębiorcy, którzy planują realizację nowych inwestycji z sektora przemysłowego lub usługowego mogą starać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym. Szczegóły w broszurze informacyjnej.

Korzyści dla przedsiębiorców w Gminie Słupsk w ramach PSI

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT na nową inwestycję. Aby obliczyć wartość zwolnienia należy oszacować planowane nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy. Następnie w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa można uzyskać zwolnienie w wysokości 35% (duże przedsiębiorstwa), 45% (średnie przedsiębiorstwa) bądź 55% (mikro i małe przedsiębiorstwa) wyżej wspomnianych nakładów lub kosztów pracy. Zwolnienie podatkowe można uzyskać na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i można je wykorzystać w ciągu 12 lat (15 w przypadku inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej).

Broszura informacyjna - tutaj...