facebook
youtube

W dniu 5 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Słupsk odbyła się II sesja Rady Seniorów Gminy Słupsk. Wśród zaproszonych gości udział w niej wzięli pani Ewa Roszyk-Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupsku oraz pani Ewa Jasiewicz-Skarbnik Gminy Słupsk.

Po przywitaniu gości Przewodniczący Rady Seniorów pan Bogdan Czerwiński przedstawił harmonogram obrad. Następnie radni ustalili plan pracy na najbliższe kilka miesięcy, a także zgłaszali wnioski do podziału budżetu Rady Seniorów. Wśród propozycji znalazł się między innymi zakup namiotu promocyjnego, projekt i wydruk ulotek, w których Rada Seniorów zaprezentuje swój skład oraz cele ne kadencję 2018-2021. Zakup ulotek i namiotu służyć będzie działaniom promocyjno-edukacyjnym podczas spotkań, wyjazdów oraz ważniejszych wydarzeń w gminie tj. Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk, dożynki gminne itp.Wśród zaplanowanych wydatków znalazł się także zakup profesjonalnych ciśnieniomierzy do świetlic z terenu gminy, chust z gminnym logo na wycieczki seniorów a także zakup systemu do tłumaczeń symultanicznych-Tour Guide System-ułatwiającego zrozumienie tłumacza/przewodnika podczas wycieczek. Rada Seniorów planuje również zorganizować Gminny Dzień Seniora zaplanowany na 21 września 2019 r. w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w warsztatach z przedstawicielami rożnych służb i środowisk w celu edukacji z zakresu zagrożeń, pomocy medycznej oraz działalności kulturalnej. Rada Seniorów postanowiła również zorganizować wyjazd do Rady Seniorów z gminy o podobnym charakterze ustrojowym w celu wymiany doświadczeń, pomysłów i podjętych działań na rzecz seniorów ze swoich środowisk. Na koniec radni zdecydowali o pełnieniu dyżurów w Urzędzie Gminy Słupsk w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30-16:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu. Dyżur ma na celu wyjście na przeciw problemów, zapytań seniorów z terenu gminy.