facebook
youtube

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany granicy jednostki pomocniczej Gminy Słupsk tj. Sołectwa Siemianice. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy są stałymi mieszkańcami miejscowości Siemianice, Swochowo, Niewierowo do czynnego udziału w konsultacjach, 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany granicy jednostki pomocniczej Gminy Słupsk tj. Sołectwa Siemianice. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy są stałymi mieszkańcami miejscowości Siemianice, Swochowo, Niewierowo do czynnego udziału w konsultacjach, które będą przeprowadzone w formie ankiet (dostępne na stronie www.gminaslupsk.pl). Konsultacje potrwają do 18 lutego 2019 roku.
Projekty uchwał, które są podane do konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Słupsk www.gminaslupsk.pl oraz w pokoju nr 12 w budynku B Urzędu Gminy Słupsk.

Zarządzenie wójta - tutaj

Ankieta 1 - tutaj...
Ankieta 2 - tutaj...
Ankieta 3 - tutaj...
Ankieta 4 - tutaj

Projekt uchwały o zmianie granic sołectw Siemianice - tutaj...
Projekt uchwały - Statutu sołectwa Swochowo - Niewierowo - tutaj...