facebook
youtube

Informacje statystyczne:
(stan na dzień 31 grudnia 2019 roku)

 • Województwo: Pomorskie
 • Powiat: Słupski
 • Ilość sołectw: 35
 • Ilość miejscowości: 41
 • Powierzchnia: 26058 ha
 • Ludność: 16955 osób oraz 299 osób z meldunkiem czasowym.

Zestawienia:

 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk w latach 1994-2010 -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk według Sołectw w latach 2000-2010 -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2011r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2012r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2013r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2014r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2015r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2016r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2017r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2018r. -więcej...
 • Zestawienie mieszkańców Gminy Słupsk na dzień 31 grudnia 2019r. -więcej...