facebook
youtube

Informacje statystyczne:
(stan na dzień 31 sierpnia 2021 roku)

  • Województwo: Pomorskie
  • Powiat: Słupski
  • Ilość sołectw: 35
  • Ilość miejscowości: 41
  • Powierzchnia: 26058 ha
  • Ludność: 17 474 mieszkańców stałych i 339 czasowych - łącznie 17 813

Zestawienia: