facebook
youtube
 1. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - "Zakup zabytkowego pałacu w Lubuczewie z przeznaczeniem na cele publiczne" -więcej...

 2. Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej w Siemianicach - ul. Rybacka" -więcej...

 3. "Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego" -więcej...

 4. Projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” -więcej...
  - regulamin -więcej...
  - załącznik do regulaminu -więcej...

 5. Projekt pt. "Oze w gminach powiatu słupskiego" -więcej...

 6. Projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” -więcej...

 7. Gmina Słupsk partnerem w projekcie pt. "Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w gminie wiejskiej Słupsk" -więcej...

 8. Projekt "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Słupsk poprzez rozwój publicznego przedszkola "Bajka" w Jezierzycach i filii w Siemianicach" -więcej...

 9. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego -więcej...

 10. "Budowa targowiska wraz z obiektem na potrzeby promocji lokalnych produktów w m. Krępa Słupska - Gmina Słupsk" -więcej...

 11. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" -więcej...

 12. Projekt "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” -więcej...
 13. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską" -więcej...
 14. "Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG" -więcej...
 15. "Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" -więcej...
 16. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz modernizacja placu zabaw w Bydlinie na potrzeby lokalnej społeczności" -więcej...
 17. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” -więcej...
 18. Projekt partnerski pn. "Krótsza droga do urzędu". -więcej...
 19. Dożynki 2017 - Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk” - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -więcej...
 20. Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” -więcej...

 21. Projekt partnerski pn. „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń." -więcej...
 • harmonogram wsparcia (sierpień, wrzesień 2017) -więcej...
 • harmonogram wsparcia (I kwartał 2018) -więcej...