dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Niedziela 20 sierpnia 2017

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Edukacja

Informujemy, że na ostatniej sesji został przyjęty Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupsk. O uzyskanie stypendium w danym roku szkolnym mogą ubiegać się uczniowie od klasy V szkoły podstawowej.

Szczegóły do pobrania -tutaj...

* * *

Zgodnie z uchwałą Nr XX1/259/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 roku z dniem 31 grudnia 2016 roku została zlikwidowana Gminna Administracja Oświaty i z dniem  1 stycznia 2017 roku utworzono Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk.

* * *

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

od 1 września 2012 roku

Szczegółowych informacji udziela Gminna Administracja Oświaty w Słupsku, Pani Teresa Graczyk, tel. 59 842 84 60 w. 30 -ogólne informacje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych w pliku załącznika -tutaj...

Obowiązujące wzory druków do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – załącznik nr1 -plik do pobrania...
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – załącznik nr2 -plik do pobrania...
3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis -plik do pobrania...
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -plik do pobrania...
5. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis -plik do pobrania...

* * *

Wykaz zatrudnionych pracowników
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

1. Teresa Graczyk – dyrektor
2. Elżbieta Cackowska – główny księgowy
3. Monika Klawikowska – inspektor ds. księgowości
4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości
5. Katarzyna Łaga – inspektor ds. księgowości
6. Dorota Zabłocka – inspektor ds. księgowości
7. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac
8. Bogusława Matulewicz – inspektor ds. księgowości i płac
9. Helena Piątek – inspektor ds. kadr
10. Agnieszka Skiba – inspektor ds. oświaty,
11. Jacek Samborski – inspektor ds. obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy,
12. Michał Potracki – inspektor ds. zarządzania energią.

Osoby i ich kompetencje

1 .Teresa Graczyk - dyrektor - kieruje jednostką organizacyjną Centrum zgodnie z jej statutem oraz współpracuje z jednostkami oświatowymi: Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach.

2. Elżbieta Cackowska – główny księgowy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych pełni funkcję głównego księgowego następujących jednostek oświatowych: Gminna Administracja Oświaty, Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach. Kieruje i nadzoruje pracą podległych jej pracowników na stanowiskach księgowo - finansowych.

3. Monika Klawikowska – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Redzikowie, Szkoły Podstawowej w Bierkowie.

4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Jezierzycach, Gminnego Przedszkola "Bajka" w Jezierzycach.

5. Katarzyna Łaga – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Szkoły Podstawowej we Włynkówku, Szkoły Podstawowej we Wrześciu i Centrum Usług Wspólnych.

6. Dorota Zabłocka – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkół w Siemianicach, Szkoły Podstawowej w Głobinie.

7. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Centrum Usług Wspólnych, Zespołu Szkół w Jezierzycach, Zespołu Szkół w Redzikowie, Szkoły Podstawowej w Bierkowie.

8. Bogusława Matulewicz – inspektor ds. księgowości i płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Zespołu Szkół w Siemianicach, Szkoły Podstawowej we Wrześciu, Szkoły Podstawowej w Głobinie, Gminnego Przedszkola "Bajka" w Jezierzycach.

9. Helena Piątek – inspektor ds. kadr - prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w GAO i we wszystkich placówkach oświatowych Gminy Słupsk.

10. Agnieszka Skiba – inspektor ds. oświaty. Współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi Gminy: Zespół Szkół w Jezierzycach, Zespół Szkół w Redzikowie, Zespół Szkół w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach.

11. Jacek Samborski – inspektor ds. obsługi informatycznej jednostek organizacyjnych Gminy. Współpracuje z Urzędem Gminy, ze szkołami podstawowymi, zespołami szkół, z przedszkolem.

12. Michał Potracki – inspektor ds. zarzadzania energią. Współpraca z Urzędem Gminy w Słupsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Głobinie w zakresie zarzadzania energią.

* * *

Informacja dla rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju:

Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich „szkół sobotnich”. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego jako przedmiotu lub zajęć dodatkowych w lokalnych systemach edukacji - więcej...

Szkoły:

Zespoły Szkół i Szkoły Podstawowe -więcej...

Przedszkola:

Przedszkola gminne -więcej...

Żłobki:

Żłobki gminne -więcej...

Świetlice:

Świetlice wiejskie -więcej...

Biblioteki:

Gminna Biblioteka Publiczna  - więcej...

Dokumenty:

- Karta zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego - więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia