facebook
youtube

Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021

20 maj 2021

Dnia 19.05.2021. w Potęgowie podpisano umowy 6 sołectw z regionu słupskiego, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 10.000 zł na wsparcie inicjatyw sołeckich w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021”.W Gminie Słupsk dofinansowanie otrzymało sołectwo Kusowo.

czytaj więcej

Żłobek Iskiereczka już działa

14 maj 2021

14 maja otwarto Gminny Żłobek „Iskiereczka” w Redzikowie. Pierwsze maluchy przyjdą do placówki już w najbliższy poniedziałek. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu „MALUCH+” 2020, oraz współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj więcej

Wrzeście. Utrudnienia w ruchu

14 maj 2021

W związku z rozpoczęciem w dniu 10 maja 2021 roku robót drogowych związanych z budową drogi gminnej do cmentarza w miejscowości Wrzeście informujemy, iż mogą wystąpić czasowe utrudnienia przejazdu pojazdów. Planowany termin zakończenia prac został przedłużony do 20 maja br. za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Konsultacje Strategii 2021 - 2026

13 maj 2021

Na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwały nr XXXII/347/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026, zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021 - 2026.

czytaj więcej

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI). Komunikat

12 maj 2021

W dniu 6 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego ukazało się Rozporządzanie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego (Dz. Urz. woj. pomorskiego,
poz. 1672).
 

czytaj więcej

Wyniki konsultacji projektów uchwał

11 maj 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,

czytaj więcej