dzialki
Przejdź do strony z wysokim kontrastem Dziś jest: Niedziela 20 sierpnia 2017

eboi

oferta

ssse

sit

Gospodarka

Gospodarka

wfosigw

mofs

Inicjatywy lokalne

W dniu 20 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wspierania inicjatywy lokalnej. Złożone wnioski przedstawiały się następująco: -więcej...

* * *

Inicjatywa lokalna – forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki; ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich; porządku i bezpieczeństwa publicznego; działalności charytatywne; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; promocji i organizacji wolontariatu.

* * *

Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej -więcej...

* * *

Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Słupsk z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków i realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej -więcej...

Zarządzenie nr 70/2013 Wójta Gminy Słupsk z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych -więcej...

* * *

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej -więcej...

* * *

Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2012r. -więcej...

Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2013r. -więcej...

Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2014r. -więcej...

Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2015r. -więcej...

Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2016r. -więcej...

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia