facebook
youtube

Konsultacje społeczne

02 mar 2018

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości.

Projekty uchwał dostępne są tutaj:

czytaj więcej

Gmina Słupsk wspiera Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

02 mar 2018

Gmina Słupsk udzieli  dotacji celowej w wysokości 100.000,00 złotych  Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu Oddziału Hematologii, w związku z planami utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

czytaj więcej

Zapytanie cenowe

01 mar 2018

Wójt Gminy Słupsk zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i realizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Redzikowie i Punktu Przedszkolnego w Głobinie.
 

czytaj więcej

„Swołowo-Kraina w Kratę” - rewitalizacja

14 mar 2018

W dniu 14.03.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej partnerskiego  projektu “Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski ”.

czytaj więcej