facebook
youtube

5 marca 2019 roku w Powidzu  z inicjatywy Wójta Gminy Powidz – Jakuba Gwita, odbyło się Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych, w którym wzięli udział przedstawiciele 9 gmin z całej Polski

5 marca 2019 roku w Powidzu  z inicjatywy Wójta Gminy Powidz – Jakuba Gwita, odbyło się Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych, w którym wzięli udział przedstawiciele 9 gmin z całej Polski. Oprócz gminy Słupsk udział w formum brali wójtowie i burmistrzowie Bolesławca, Osiecznicy, Skwierzyny, Witkowa, Strzałkowa, Powidza oraz gminy Łask i miasta Torunia. Samorządowcy rozmawiali o zagadnieniach związanych z obecnością wojsk sojuszniczych na terenach swoich gmin. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, dyskusja o sprawach dot. obecności wojsk amerykańskich, o wyzwaniach, którym gminy musza stawić czoła dziś i w najbliższej przyszłości, a także wypracowanie wspólnych kierunków działań. Forum dotyczyło spraw z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, finansów komunalnych, bezpieczeństwa i współpracy społecznej. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że dla samorządów lokalnych przy podejmowaniu tych nowych wyzwań konieczne jest wsparcie władz państwowych. Forum prowadziła Beata Kwitowska – sekretarz gminy. Kolejne spotkanie planowane jest w drugiej połowie maja br. z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i wojska.