facebook
youtube

Webinarium biznesowe. Zaproszenie

14 kwi 2021

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na webinarium biznesowe z cyklu Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze, dnia 21.04.2021 r. Temat przewodnim webinarium będzie: "Inwestujesz tam, gdzie chcesz - kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców".

 

czytaj więcej

Rekrutacja do Gminnego Żłobka "Iskiereczka"

30 mar 2021

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do Gminnego Żłobka "Iskiereczka" w Redzikowie. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Celem głównym projektu jest umożliwienie 40 osobom dorosłym (K i M) z Gminy Słupsk podjęcie lub powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk

29 mar 2021

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk wraz z dyskusją publiczną oraz możliwością składania uwag.

czytaj więcej

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Słupsk

26 mar 2021

Zgodnie z zalecaniami i obecną sytuacją globalną (COVID - 19) informujemy, iż od dnia 29 marca 2021 do odwołania Urząd Gminy jest nieczynny dla interesantów. Obsługa odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem.

czytaj więcej

Transport door - to - door

16 mar 2021

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk zaprasza mieszkańców do skorzystania z nowej usługi transportowej, która realizowana będzie w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

czytaj więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła. Wypełnij ankietę

11 mar 2021

Informujemy, że realizując obowiązek wynikający z zapisów Załącznika nr 4 do Uchwały NR 308/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, Gmina Słupsk musi wykonać w 2021 roku inwentaryzację źródeł ciepła, jakie posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach. Dane te są niezbędne do określenia ilości kotłów wymagających wymiany na źródła ekologiczne.

czytaj więcej