facebook
youtube

Szkoła Życia

15 cze 2018

Uczniowie klas drugich gimnazjum w Jezierzycach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzanych przez terapeutów w Ośrodku Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

czytaj więcej

Poznajemy Rosję

15 cze 2018

We wtorek 5.06.2018 r. Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego odwiedziło naszą szkołę. Dla zebranych czwartoklasistów przeprowadzono zajęcia z cyklu „Poznajemy Rosję”.

czytaj więcej

Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk

14 cze 2018

W czerwcu zakończyły się prace dotyczące projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Inwestycje sfinansowane zostały z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

czytaj więcej

Szanowni Państwo!

21 maj 2018

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 11.06.2018r. zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23.04.2018r., zatwierdzona została taryfa za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich odbiorców Gminy Słupsk i będzie obowiązywała przez kolejne 3 lata.

czytaj więcej

Wójt Gminy Słupsk zaprasza do składania ofert

25 kwi 2018

Uwaga zmiana treści zapytania ofertowego w zakresie zamówienia pkt 1.2 ppkt.e.

Gmina Słupsk zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro netto, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na usługę – zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych dla Projektu dofinansowanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

czytaj więcej