facebook
youtube

Szanowni Państwo

19 paź 2018

Informujemy, że w dniu 22 października 2018 roku pokój nr 10 (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza) nie pełni dyżuru od godz. 15.30 do godz. 17.00. Za utrudnienia przepraszamy!

czytaj więcej

Wpłynęła oferta na budowę i utrzymanie dróg osiedlowych w Krępie Słupskiej i Bydlinie w modelu PPP.

18 paź 2018

Gmina Słupsk prawie rok temu zdecydowała się na rozpoczęcie długotrwałego procesu związanego z realizacją inwestycji drogowych w nowej formule -w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Zamierzamy powierzyć wybranemu partnerowi prywatnemu budowę dróg osiedlowych w 3 lokalizacjach: Krępie Słupskiej -osiedlu Kwitnące Ogrody, Bydlinie -osiedlu Złoty Potok i drogach na osiedlu (po prawej stronie wjeżdżając do Bydlina od strony Słupska), ulicach: Pogodnej, Wczasowej i Spokojnej. Wybudowanych zostanie około 14 km nowych dróg. Łączna długość dróg przewidzianych do utrzymania w tych lokalizacjach przez następne 8 lat wyniesie 23 km.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

17 paź 2018

W dniu 17.10.2018r. Nasz projekt pn.: "Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka" w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.3.; " Konkurs nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/18"  OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

17 paź 2018

W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Słupsk na której Pani Wójt Barbara Dykier podsumowała oraz przypomniała najważniejsze wydarzenia.

czytaj więcej

Szanowni Państwo

15 paź 2018

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
czytaj więcej

Wybór oferty „konserwacja i restauracja instrumentu organowego wraz z szafą organową w kościele w Swołowie”

12 paź 2018

W imieniu Zamawiającego Parafii Bruskowo Wielkie pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Bruskowo Wielkie Gmina Słupsk informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dla zamówienia pn. „konserwacja i restauracja instrumentu organowego  wraz z szafą organową w kościele w Swołowie pw. Wniebowzięcia NMP, Parafia Bruskowo Wielkie.
 

czytaj więcej

Konsultacje społeczne

09 paź 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji od dnia 09.10.2018 do 16.10.2018 roku do konsultacji poddane zostały następujące projekty uchwał:

 

czytaj więcej

Światowy Dzień Zwierząt

08 paź 2018

Zakończyła się zbiórka żywności ogłoszona z okazji Światowego Dnia Zwierząt. W akcji uczestniczyły dzieci z całej szkoły w Jezierzycach. Karma dla psów i kotów, koce i kołdry zostały przekazane na rzecz zwierząt zamieszkujących schronisko w Słupsku. Wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji serdecznie dziękujemy.

czytaj więcej