facebook
youtube

Oddaj krew

13 sie 2018

Gmina Słupsk we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Słupsk i nie tylko do oddawania krwi. Krew można oddać w siedzibie centrum przy ulicy Szarych Szeregów 21 w Słupsku.

czytaj więcej

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk

13 sie 2018

Obwieszczenie/Ogłoszenie Wójta Gminy Słupsk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Siemianice wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze.

czytaj więcej

Fundusz Sołecki 2019

08 sie 2018

30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków uchwalonych przez zebranie wiejskie, zawierających wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019.

czytaj więcej

Ostrzeżenie!

27 lip 2018

W związku z sytuacją pogodową (upały) oraz trwającymi w tym czasie żniwami, zaobserwowaliśmy przypadki, gdzie wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa pracy ludzi obsługujących kombajny pod liniami elektroenergetycznymi.

czytaj więcej