facebook
youtube

Projekt: "Budowa energooszczędnego Gimnazjum w Bierkowie - Gmina Słupsk".

W dniu 14 maja 2018 r. Gmina Słupsk podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dwie umowy o dofinansowanie 65/2018/Wn11/OA-ew-ku/D i 64/2018/Wn11/OA-ew-ku/P na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa energooszczędnego Gimnazjum w Bierkowie - Gmina Słupsk".

Wartość przedsięwzięcia: 3 066 193,07 zł

Pożyczka / dotacja NFOŚiGW: 818 550,00 zł / 17 700,00 zł

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące elementy:

1. BUDYNEK SZKOŁY:
1.1. Architektura i konstrukcja,
1.2. Instalacja fotowoltaiczna: generator fotowoltaiczny składający się dwudziestu paneli,
1.3. Instalacje sanitarne,
1.4. Instalacje i podłączenia teletechniczne,
1.5. Zagospodarowanie terenu -zieleń, uporządkowanie terenu, ogrodzenie, elementy placu zabaw, miejsce gromadzenia odpadów.

2. BUDYNEK KOTŁOWNI:

  • instalacje wodno - kanalizacyjne,
  • kocioł na biomasę,
  • instalacje elektryczne,
  • roboty wykończeniowe zewnętrzne,
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne.