facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje, iż Wojewoda Pomorski powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę.

W związku z powyższym w terminie do dnia 24 lipca 2019 r. rolnicy z terenu Gminy Słupsk mogą składać wnioski o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Biuro Obsługi Interesanta.

Druki wniosków do pobrania:

Wniosek

Załącznik do wniosku

Zgoda na przetwarzanie danych