facebook
youtube

W dniu 10 sierpnia odbyło się 10 lecie istnienia Klubu Seniora w miejscowości Lubuczewo. Zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej przywitała obecna przewodnicząca klubu, a zarazem Radna Rady Gminy Seniorów

W dniu 10 sierpnia odbyło się 10 lecie istnienia Klubu Seniora w miejscowości Lubuczewo. Zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej przywitała obecna przewodnicząca klubu, a zarazem Radna Rady Gminy Seniorów pani Jolanta Jankowska. Uroczystości rozpoczęły się od przedstawienia krótkiej historii klubu oraz podziękowania dla dotychczasowej przewodniczącej klubu, Pani Teresy Hajduczenia, która funkcję tą pełniła od powstania klubu. Odczytano również życzenia od nieobecnego Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, który w swoim liście podziękował za prężną działalność klubu będącą wzorem dla innych działających seniorów, życząc kolejnych aktywnych lat wspólnej pracy.  Głos zabrała również zaproszona na uroczystość pani Wójt Barbara Dykier. Na uroczystość zaproszeni zostali również działacze klubu którzy choć już nie mieszkają w Lubuczewie, nadal są związani z Klubem Seniora. Spotkanie uświetnił występ zaprzyjaźnionego słupskiego muzyka Mariana Szarmach.