facebook
youtube

Informujemy, że od 23 sierpnia oficjalnie działa Stowarzyszenie Morsów Gminy Słupsk. Zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach zostało one wpisane do rejestru stowarzyszeń Powiatu Słupskiego pod nr 6/2019.

Informujemy, że od 23 sierpnia oficjalnie działa Stowarzyszenie Morsów Gminy Słupsk. Zgodnie z Ustawą Prawo o stowarzyszeniach zostało one wpisane do rejestru stowarzyszeń Powiatu Słupskiego pod nr 6/2019.

Informacje dotyczące członkostwa oraz planowanych kąpieli zimowych (morsowanie), wkrótce na naszej stronie internetowej i FB.