facebook
youtube

30 stycznia Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs grantowy, na dofinansowanie do uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Wniosek złożony przez Gminę Słupsk został oceniony pozytywnie i tym samym projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości około 7 mln.300 tys. złotych co stanowi około 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

30 stycznia Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs grantowy, na dofinansowanie do uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Wniosek złożony przez Gminę Słupsk został oceniony pozytywnie i tym samym projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości około 7 mln.300 tys. złotych co stanowi około 85% kosztów kwalifikowalnych. W ramach realizowanego projektu uzbrojonych zostanie ponad 15 ha terenów inwestycyjnych, w obrębie geodezyjnym Płaszewko. Tereny te  dedykowane są pod składy, magazyny, produkcję. Teren inwestycyjny Płaszewko już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.