facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w pełnym wymiarze czasu pracy.  Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Treść ogłoszenia o naborze