facebook
youtube

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o trwających konsultacjach społecznych w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Konsultacje trwają do dnia 15 lutego 2021 r.
Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Więcej informacji - https://www.gov.pl/web/rolnictwo