facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 ) na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu warsztatów terapeutycznych i zajęć artystycznych dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Słupsk.

Wójt Gminy Słupsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 ) na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu warsztatów terapeutycznych i zajęć artystycznych dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Słupsk w miejscowościach Strzelino, Siemianice, Głobino oraz Jezierzyce.

Szczegóły i ogłoszenia - tutaj...