facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie z siedzibą w Głobinie

Wójt Gminy Słupsk ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Głobinie z siedzibą w Głobinie. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego do dnia 22.10.2017 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegóły - tutaj...