facebook
youtube

Dwie umowy na budowę i rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej podpisano dziś w Gminie Słupsk.

Pierwsza z nich dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy Przemysłowej w Głobinie. Prace inwestycyjne obejmują tu między innymi przebudowę powierzchni jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, budowę chodnika dla pieszych, zatok i miejsc postojowych, budowę oświetlenia, kanalizacji deszczowej. Inwestycja ma na celu polepszenie infrastruktury pieszej, drogowej oraz parkingowej, dla zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych.

Całkowita wartość inwestycji to 3.154.400,49 zł. Prace ruszą w lipcu. Czas trwania inwestycji – około 12 miesięcy.

Druga umowa dotyczy budowy ścieżki rowerowej R-10 wraz z oświetleniem w miejscowości Bruskowo Wielkie wraz z oznakowaniem ścieżek rowerowych. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe znaczeniu międzynarodowym.

Całkowita wartość inwestycji to 1 189 595,39 zł

Wykonawcą oby inwestycji jest firma Strabag Sp. z o. o.