facebook
youtube

Strażnicy ze Straży Gminnej Gminy Słupsk rozpoczęli cykl spotkań z przedszkolakami. Prelekcji na temat bezpieczeństwa drogowego mogły wysłuchać przedszkolaki z Redzikowa, Jezierzyc, Włynkówka i Siemianic.

Strażnicy ze Straży Gminnej Gminy Słupsk rozpoczęli cykl spotkań z przedszkolakami. Prelekcji na temat bezpieczeństwa drogowego mogły wysłuchać przedszkolaki z Redzikowa, Jezierzyc, Włynkówka i Siemianic. Podczas spotkań strażnicy poruszali temat prawidłowych zachowań na drodze, sposobu obchodzenia się z dzikimi zwierzętami, reagowania w przypadku kontaktu z obcymi osobami. Na zakończenia spotkania dzieci otrzymały ręcznie wykonane przez strażników „Ordery przedszkolaka” z którymi pozowały do wspólnego zdjęcia.