facebook
youtube

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego lub koncesjonariusza do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z utrzymaniem infrastruktury w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk".

Gmina Słupsk informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie budowa i utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą w pasie drogowym dla wybranych miejscowości Gminy Słupsk (zwane dalej Przedsięwzięciem).

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w Przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w realizacji podobnych obiektów w Polsce i innych krajach oraz zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Pliki do pobrania:
- ogłoszenie o dialogu technicznym -więcej...
- regulamin -więcej...
- wniosek w pliku .doc -więcej...
- wniosek w pliku .pdf -więcej...
- mapa -więcej...