facebook
youtube

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. informuje, iż w związku z awariami sieci wodociągowej, które wystąpiły w ostatnich dniach na sieci zaopatrującej w wodę miejscowość Bydlino, przeprowadzono analizy wody.

Badania te wskazują przekroczenia parametrów fizykochemicznych, co klasyfikuję wodę jako niezdatną do spożycia. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza brak możliwości korzystania z wody do spożycia pochodzącej z sieci wodociągowej. Woda nie nadaje się do spożycia, ani przygotowywania posiłków, mycia owoców, czy mycia zębów. Może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych i porządkowych.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym przystąpiono do prac związanych z dezynfekcją sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu i płukaniem całego układu wodociągowego. W dalszym ciągu prosimy o korzystanie z wody dostarczanej do zastępczych punktów poboru wody zlokalizowanych w m. Bydlino przy ulicy Wczasowej 45 (Sołtys) oraz na Osiedlu Złoty Potok skrzyżowanie ulic Źródlanej i Złoty Potok. Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

W przypadku dodatkowych pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami spółki tel. 509966033 i 795525401.