facebook
youtube

W ramach programu Zdrowe Życie – Dobre Życie, którego celem jest wczesne wykrywanie, redukcja występowania i natężenia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych w dniu 23 kwietnia 2018 roku na świetlicy wiejskiej w miejscowości Bierkowo o godz. 8.30 będzie można bezpłatnie wykonać badania: poziomu glikemii, poziomu cholesterolu, poziomu trójglicerydów, pomiaru ciśnienia tętniczego.

Prosimy, aby chętne osoby przyszły na czczo. Podczas badań odbędzie sie prelekcja na temat zasad zdrowego odżywiania oraz roli żywienia w profilkatyce chorób dietozależnych. Na spotkaniu będzie można również wykonać analizę składu ciała (masa ciała, poziom tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, poziom wody, określenie wieku metabolicznego). Podczas badania należy mieć bose stopy. Realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku przy ul. Westerplatte 1. Zgłoszenia przyjmuje Pani Emilia Adamska, pok nr 10 w Urzędzie Gminy w Słupsku lub telefonicznie pod numerem telefonu 59 842 84 60 wew 31.