facebook
youtube

Dnia 12 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Promocji Lokalnych Produktów wraz ze Strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie Słupskiej

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo  Budowlane  WALASZKOWSKI Sp. z o.o. z Leszna. Projekt został  wykonany przez  Studio Projektowe  "ARKADA'' Piotr Bockenheim ( poniżej znajduje się wizualizacja).Wartość całej inwestycji  to kwota 3.733.502,76 zł. Inwestycja jest finansowana  z budżetu Gminy Słupsk oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przyznanych na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. Planowany termin zakończenia realizacji to I kwartał 2019 roku.