facebook
youtube

W czerwcu zakończyły się prace dotyczące projektu „Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Inwestycje sfinansowane zostały z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
Budowa kanalizacji tłocznej tranzytowej na odcinku Strzelino – Włynkówko wraz z przepompownią ścieków;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubuczewo;
Budowa przepompowni ścieków w Lubuczewie;
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Włynkówku ul. Jarzębinowa;
Budowa układu tłocznego Bydlino – Włynkówko;
Zakup i wdrożenie systemu monitoringu sieci (GIS)

Efektem prac jest ponad 7 km przebudowanej kanalizacji sanitarnej oraz 1 km sieci wodociągowej.