facebook
youtube

Zapraszamy do zapoznania się z oceną aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej -tutaj...