facebook
youtube

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa morskiej infrastruktury przesyłowej energii elektryczne.

Inwestor, firma MFW BAŁTYK III Sp. z o.o. wraz z wykonawcą raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Biurem
Doradztwa Ekologicznego i Inwestycyjnego Sp. z o. o. zaprasza zainteresowane osoby na spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
w Świetlicy w Bruskowie Wielkim, w dniu 03.12.2018,w godzinach 16 – 19

Szczegóły:tutaj...