facebook
youtube

Dnia 04 lutego 2019 r. na terenie miejscowości Włynkówko w rejonie Aleja Nad Rzeką odłowiono 3 dorosłe dziki wraz z młodymi warchlakami. W związku z obecnością dzików na terenach zabudowanych prosimy o niedokarmianie dziej zwierzyny.

Dnia 04 lutego 2019 r. na terenie miejscowości Włynkówko w rejonie Aleja Nad Rzeką odłowiono 3 dorosłe dziki wraz z młodymi warchlakami. W związku z obecnością dzików na terenach zabudowanych prosimy o niedokarmianie dziej zwierzyny.

I. Dokarmianie dzików przez mieszkańców spowodowało, że zwierzęta, zamiast poszukiwać pożywienia w lesie pojawiają się na terenach zurbanizowanych, niszcząc ogródki i trawniki, ale także stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, głównie dzieci,

II. Dziki to zwierzęta bardzo inteligentne – raz nauczone, nie boją się ludzi i przyprowadzają ze sobą młode, w obronie których mogą zrobić krzywdę człowiekowi,

III. Problem stanowią także resztki jedzenia, wyrzucane obok pojemników, które wabią zwierzęta zapachem.

PAMIĘTAJ, aby:
1. szczelnie wiązać śmieci w workach,
2. każdorazowo zamykać pojemniki na odpady,
3. nie wyrzucać odpadów żywnościowych na obrzeżach lasów i łąkach,
4. POD ŻADNYM POZOREM NIE DOKARMIAĆ DZIKÓW ANI INNYCH DZIKICH ZWIERZĄT!!!

W razie spotkania dzika należy zachować spokój nie straszyć go ani nie płoszyć, bo atakowany może odpowiedzieć agresją – są to zwierzęta dzikie i w związku z tym nieprzewidywalne w swoich reakcjach.